Voorafgaand aan de bijeenkomst van de klankbordgroep op 11 april maakten kantinebeheerders Henk en Margriet bekend dat bierbrouwerij Gulpener op korte termijn zal stoppen met de exploitatie van Sportcafé de Heeg. Dat betekent dat Henk en Margriet niet langer hun werkzaamheden kunnen voortzetten en dat de kantine zoals wij die kennen zal ophouden te bestaan.

Vanuit het kantinebeheer komt dan ook het verzoek om vóór 1 mei alle openstaande rekeningen te betalen en vanaf die datum enkel nog contant of met drankkaart te betalen. Een drankje laten opschrijven of een briefje laten maken is dan niet meer mogelijk. Op donderdagavond 16 juni is voor de leden van onze vereniging de allerlaatste mogelijkheid om aan de bar een drankje te doen. Daarna wordt de kantine gesloten en leeggeruimd. We roepen dan ook alle leden op om bij het eindeseizoensfeest op 23 april aanwezig te zijn en er met z´n allen nog één keer een groot, gezellig feest van te maken.

Hoe het in de toekomst verdergaat is onbekend. De eigenaar van het pand, de gemeente, heeft hierover nog geen uitspraak gedaan.