Beste sportvrienden, leden van de JOKERS VC,

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering, van donderdag 24 november 2016, heeft het zittende bestuur te kennen gegeven te willen stoppen met hun bestuursfuncties voor de Jokers VC. De secretaris, Bas Peeters, heeft toen aangegeven te stoppen per 1 december 2016, de voorzitter op 1 mei 2017. Richard Bernards was al tussentijds gestopt. Henk Aarts wil geen bestuursfunctie meer, maar wil wel nog andere taken op zich nemen binnen de vereniging. Bibi Petri heeft aangegeven haar functie van penningmeester te willen continueren totdat er een nieuwe kandidaat voor haar functie gevonden is.

In de afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor deze bestuursvorming. Zij hebben uitgesproken de mogelijkheid hiertoe te willen onderzoeken. Dit heeft tot de volgende voordracht geleid.

Voorgedragen zijn: Peggy Luyten, voorzitter, Chris op den Camp, vicevoorzitter en technische zaken, Bibi Petri, penningmeester ad interim, Jimmy Frèrejean, secretaris, Lando Teheux, algemeen bestuurslid. Voor ondersteunende functies zal op korte termijn met verschillende personen gesproken worden.

Het voorgedragen bestuur vraagt leden die geïnteresseerd zijn in de functie van penningmeester, en hiervoor de benodigde kwalificaties menen te hebben, dit zo spoedig mogelijk bij hun kenbaar te maken.

Conform de voorgeschreven reglementen dient het nieuwe bestuur met meerderheid van stemmen tijdens een Algemene Leden Vergadering te worden gekozen. Leden kunnen (zie art. Bestuurswisseling lid 5.4 en 5.5) tot twee weken na bekendmaking van het nieuwe bestuur een tegenvoorstel bij de secretaris (c.q. zittende voorzitter) indienen, indien gesteund door tenminste 24 andere leden. Elke voordracht dient steeds een compleet bestuur te bevatten.

Om de bestuursinstallatie formeel te laten verlopen, nodigt het zittend bestuur alle leden daarom uit voor een tussentijdse Algemene Leden Vergadering

op 23 maart 2017 in het sportcafé van de Sporthal De Heeg om 19.30 uur

We rekenen op ieders aanwezigheid bij deze bijzondere gebeurtenis.

Tot ziens op 23 maart 2017,
Bestuur JOKERS VC