Digitaal resultaat invoeren vanaf 17-18

Beste Jokersleden,

de Nevobo zaalcompetitie gaat vanaf seizoen 2017-2018 digitaal! Alle resultaten van competitiewedstrijden worden dan ingevoerd via het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de Nevobo wat hulpmiddelen ontwikkeld. Op Nevobo.nl/DWF vind je die middelen ook, naast alle info rond de aanstaande invoering van het DWF. Succes!

Stappenflyer, handleiding en FAQ's

Vanaf seizoen 2017-2018 stappen we met de volledige zaalcompetitie helemaal over op DWF via de variant ‘Resultaat Invoeren’, waar geen WiFi voor nodig is. Het systeem is heel eenvoudig en met onderstaande hulpmiddelen moet het helemaal goed komen!

Digitale stappenflyer
Op de digitale stappenflyer is voor iedere gebruiker, stap voor stap, kort toegelicht wat er van hem of haar wordt verwacht voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd. Handig om uit te printen en op iedere teltafel neer te leggen! Deze week sturen we iedere club de stappenflyer ook per post toe.

Handleiding
De DWF handleiding resultaat invoeren beschrijft wat uitgebreider wie wat moet doen om optimaal van het systeem gebruik te maken.

Veelgestelde vragen
De meest gestelde vragen vind je ook op Nevobo.nl/DWF.

DWF voor alle competitiewedstrijden
Wil je exact weten welke wedstrijden overgaan op het DWF, bekijk dan de lijst van het DWF gebruik bij de soorten competities en toernooien.

Vereenvoudigd telformulier voor 3e divisie en hoger
Voor teams die uitkomen in de 3e divisie of hoger geldt nog wel de verplichting om, bij gebruik Resultaat invoeren, de stand ook bij te houden op een (vereenvoudigd) wedstrijdformulier. Dit hoeft niet meer te worden opgestuurd, maar dient tot het einde van het seizoen wel bewaard te worden.

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat op 3 maart 2017 op 59 jarige leeftijd Jack Philipsen is overleden. Jack heeft voor Jokers V.C. veel betekend als vrijwilliger. Hij heeft zich in het verleden veelvuldig ingezet als scheidsrechter en in de organisatie van het buitentoernooi. De vereniging verliest hiermee een betrokken persoon, en we zijn Jack dan ook zeer dankbaar voor alle inzet en energie die hij aan Jokers geschonken heeft.

Wij wensen zijn familie, vrienden, en kennissen heel veel sterkte toe.

Ingelaste ALV

Beste sportvrienden, leden van de JOKERS VC,

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering, van donderdag 24 november 2016, heeft het zittende bestuur te kennen gegeven te willen stoppen met hun bestuursfuncties voor de Jokers VC. De secretaris, Bas Peeters, heeft toen aangegeven te stoppen per 1 december 2016, de voorzitter op 1 mei 2017. Richard Bernards was al tussentijds gestopt. Henk Aarts wil geen bestuursfunctie meer, maar wil wel nog andere taken op zich nemen binnen de vereniging. Bibi Petri heeft aangegeven haar functie van penningmeester te willen continueren totdat er een nieuwe kandidaat voor haar functie gevonden is.

In de afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor deze bestuursvorming. Zij hebben uitgesproken de mogelijkheid hiertoe te willen onderzoeken. Dit heeft tot de volgende voordracht geleid.

Voorgedragen zijn: Peggy Luyten, voorzitter, Chris op den Camp, vicevoorzitter en technische zaken, Bibi Petri, penningmeester ad interim, Jimmy Frèrejean, secretaris, Lando Teheux, algemeen bestuurslid. Voor ondersteunende functies zal op korte termijn met verschillende personen gesproken worden.

Het voorgedragen bestuur vraagt leden die geïnteresseerd zijn in de functie van penningmeester, en hiervoor de benodigde kwalificaties menen te hebben, dit zo spoedig mogelijk bij hun kenbaar te maken.

Conform de voorgeschreven reglementen dient het nieuwe bestuur met meerderheid van stemmen tijdens een Algemene Leden Vergadering te worden gekozen. Leden kunnen (zie art. Bestuurswisseling lid 5.4 en 5.5) tot twee weken na bekendmaking van het nieuwe bestuur een tegenvoorstel bij de secretaris (c.q. zittende voorzitter) indienen, indien gesteund door tenminste 24 andere leden. Elke voordracht dient steeds een compleet bestuur te bevatten.

Om de bestuursinstallatie formeel te laten verlopen, nodigt het zittend bestuur alle leden daarom uit voor een tussentijdse Algemene Leden Vergadering

op 23 maart 2017 in het sportcafé van de Sporthal De Heeg om 19.30 uur

We rekenen op ieders aanwezigheid bij deze bijzondere gebeurtenis.

Tot ziens op 23 maart 2017,
Bestuur JOKERS VC

Aankondiging: vastelaovendsbal 2017

Beste leden,

Het is weer zo ver! Het nieuwe jaar is aangebroken, en we maken ons langzaam op voor drie knotsgekke dagen Carnaval! Zoals jullie van ons gewend zijn, organiseert Jokers ook dit jaar weer het traditionele vastelaovendsbal! En we pakken dit jaar flink uit, dus noteer het in je agenda en zorg dat je met je team origineel verkleed naar het bal komt! Wie weet win je wel de originaliteitsprijs.

Alaaf!